Nikad nije kasno?, Ako se . . . !

Dobrodošli na moj blog, moje razgovore sa mnom. "Na nepravilno postavljeno pitanje i točan odgovor vodi nas u zabludu!" "Pitam se pitam, srce da mi se smiri!" Uživajte u igri riječima i pojmovima. "s..."

31.03.2021.

"Zaglavio na Zaglavu!"


*

*

*

*

*
Lijep pozdrav svima koliko vas ima ma gdje bili!, hn. :)
31.03.2021.

"Zna on što hoće, . . ."


Konobar:
Što ćete popiti?
Gost:
Limunadu!, bez limuna, šećer imam u džepu.
Konobar:
Izvolite!, . . .

D o d a t a k :
na šedrvan (fontanu).

Lp. svima!

30.03.2021.

Meandriranje uma

14.03.2021.

"Evo i mene, . . ."


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

*
Evo i mene među pjesnicima?!
Ljepota


Kap ___________________________,
kap ___________________________.
Kap ____________________________
po _____________________________
kap ____________________________
slap!


„Tvoja snaga je u tvojim slabostima!“
/Samo zajedno možemo gotovo pa sve!/

*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti želim!, hn. :)
02.09.2020.

Post objavljen na Blog.hr-u

"Ne samo riječi hoće se i djela!!"

1
2. EVANĐEOSKA BESJEDA NA GORI
Blaženstva
(Lk 6, 20–23)
Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. 2On progovori i stane ih naučavati:


3»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
4Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
5Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
6Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
7Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
8Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
9Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
10Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!«

11»Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! 12Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«
13
Sol zemlje i svjetlost svijeta
(Mk 9, 50; 4, 21; Lk 14, 34–35; 8, 16)
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« 14»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. 15Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. 16Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«
17
Kršćanski zakon usavršenje Mojsijeva »Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. 18Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. 19Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«
20
Nova pravednost veća od stare »Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.«
21
Srdžba
(Lk 12, 57–59)
»Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. 22A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.« 23»Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, 24ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.« 25»Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. 26Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.«
27
Preljub
(Mt 18, 8–9; Lk 9, 43–48)
»Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! 28A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. 29Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. 30Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.«
31
Rastava
(Mt 19, 9; Mk 10, 11–12; Lk 16, 18)
»Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. 32A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.«
33
Zakletva
»Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. 34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. 35Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! 36Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. 37Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.«
38
Osveta
(Lk 6, 29–30)
»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! 39A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. 40Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. 41Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. 42Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.«

Poseban naglasak stavljam na ovo jer je to bitno uprav za sadašnje vrijeme!!
43
Ljubav prema neprijateljima
(Lk 6, 27–28. 32–36)
»Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. 44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. 46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? 47I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?« 48»Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«


Neka ti djela govore koja ti je vjera!, hn. :)


PS.
2 kor. 12 - 15.12A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju. 13Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove. 14I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla. 15Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.

11.06.2020.

"A, gdje si Ti?!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog,
Mir i spas Božji ti želim!

"RAZLIKE SITNE ALI VRLO BITNE!!"
/Tradicije - vode koje zamućuju vodu izvora života vječnog*!!/

*
U doba - danas čovjek svašta pročita, nasluša se, nagleda, i kuša,
pa nije ni čudo što većini nas misli idu "šumom a mi drumom".
Kod men je pak obratno.
Razlog: "Volim šumu i šator!" :))


*
KUR'AN MUDRI
4. EN-NISA - ŽENE
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


84. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i
vjernike; Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači
i kazne Njegove su strožije.
16 . An-Nahl - Pčele
Mekka - 128 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


* 90. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje;
da pouku primite, On vas savjetuje.
*


Od izvora do ušća samo jedne rijeke "Dunava"
koliko se "običaj i tradicija**" u nju ulilo?!
/pa ti vidi gdje ćeš se napajati?, na izvoru ili "nizvodno sve do ušća./


Preporučeno i veoma poželjno napajati se vode sa izvora!
Govorim "Ti" - vam u prispodobama
*


* Izvor vode života vječnog: Riječ Božja
** vode tradicija: Riječi ljudi ma koliko od drugih ljudi cijenjeni i uzdizani bili.


Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti želim!,
Sumirati. :)19.05.2020.

Kako? - Evo ovako!

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

Možeš ti govoriti i misliti što god hoćeš, samo naprijed oslobođen ne možeš učiniti ni najmanji koračić sve dok ne otpustiš prošlost!!


A, kako?
Evo dolje u okviru upute pa je pročitaj te u svom životu primjeni.
Budi volja tvoja patiti ili uživati život još na Zemlji! (sumirati)
* * *


Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti želim!, SuMiRaTi. :)
13.05.2020.

"SEĆO MOJA?!"


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

*
"BESPLATAN RECEPT ZA SREĆU!"
*
4. EN-NISA - ŽENE
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

84. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i
vjernike; Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači
i kazne Njegove su strožije.
16 . An-Nahl - Pčele
Mekka - 128 ajeta
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

* 90. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje.
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!, hn. :)
08.05.2020.

" S a d "

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

"Sada!"
*
4. EN-NISA - ŽENE

84. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike; Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači i kazne Njegove su strožije.

*
16 . An-Nahl - Pčele
Mekka - 128 ajeta
* 90. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.
*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
13.04.2020.

"I voda 'poteče' uz brijeg?!"

U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!

"Pisano s ljubavlju samo za tebe!"
*
4. EN-NISA - ŽENE

84. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i
vjernike; Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jači
i kazne Njegove su strožije.

*
"Vijesti, vijesti, naj-novije vijesti"!
Vijesti, vijesti, naj-novije vijesti!
"Cio narod više od tri desetljeća u nesvijesti!"?

*
„I voda poteče uz brijeg“


„Savršenstvo je u jednostavnosti“
*
„Danas je lijep dan. Nova prilika za zahvalnost i biranje dobroga.“


Shvatio sam da sve dok god u sebi ne prihvatim sve (onako) kako jeste
i budem zadovoljan time neće mi biti puno bolje i kada budem imao više.
„Što mi je prioritet, to imam!“
*
„Meleki, džini i ljudi?“


1. Meleki /Anđeli/ su čisto duhovna bestjelesna bića.
2. Džini /Nifili/ su bića stvorena iz djelovanja materije.
3. Ljudi su stvoreni od biti zemlje u koje su ugrađeni i duhovnost i djelovanje materije,
slobodno birati koji će dio u čovjeku prevladati.


„To su te razlike sitne ali vrlo bitne!“


Sve je i svi su oni izraz volje Stvoritelja.
Mi kao stvorenja nismo u mogućnosti spoznati krajnji cilj stvaranja svega i njihovu svrhu.
Ostalo nam je da učimo , živimo, otkrivamo i razotkrivamo pojave i okruženje u kojem živimo.
*
„I zlo se rodi?!“


. . . iz nevjere, oholosti neposluha stvorenja.
Ono što zovemo zlo u biti je ono što je štetno po nas!


„Bilo je to ovako:“


Umisli stvorenje da je samo sobom stvoreno, da je Gospodar a ne sluga i posta;
- dežurni krivac,
- entitet straha i grješnosti,
- zapodjevatelj razdora,
- zemaljski moćnik,
- psihološki arhetip,
- elokventni zavodnik koji lažju prikzuje svoju humanost i prenosi nam svoju priču o čovjeku,
- veliki demon,
- „sila“koja nastoji odvući čovjeka pod svoj utjecaj,
- loš prečac za dublju misao o našoj pravoj naravi (prirodi),
- surogat za osobne nedostatke, sve zbog osjećaja prolazne ugode,
- poput opijata, vodi u život u iluziji,
- dobrovoljno ropstvo, prerušeno kao divna sloboda da se čini što god nam odgovara,
što god nama se nudi,
- moć koja vodi u zaborav i oholost,


-Na ovom putu se nađe svaki čovjek, iskušenjima kroči od rođenja do smrti,
pada i ustaje (pada i podiže se) sve dok ne postane svjestan da sve što vidi,
osjeća i posjeduje nije uistinu njegovo, ništa stvorio nije, nego kombinira i re-kombinira stvorenim.
Svi mi koji ovu istinu prihvatili nismo nego i dalje vjerujemo da sve što imamo da je to plod našeg truda i rada,
još uvijek smo u domeni sotonskoga poimanja osobne lažne neovisnosti od svog tvorca – Stvoritelja.
Nismo zli ali smo insani – ljudska bića, zaboravili našu istinsku narav, živjeti po zakonima duha, duhovnosti,
nesebičnosti, ljubavi, ne po nagonima strasti koja zatamnjuje duh i baca sjenu na duh i dušu koju u sebi nosimo.


Voda pretvorena u vodenu paru put neba se diže, kad oteža na zemlju se spušta u obliku snijega, grada, kiše, . . . .
„Sa visinom na koju se uspnemo i 'krajolik se mijenja'.“ hn.


„Bez promjene stanja svesti nema izlaska iz 'nesvijesti'!"
Moja snaga je u mojim slabostima!! hn. :)
Što kažeš!?


*
Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti "Sumirati" želi! :)

Stariji postovi

Nikad nije kasno?, Ako se . . . !
<< 03/2021 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
1805

Powered by Blogger.ba